Kuidas luua SUUREPÄRAST tiimi?

Foto: Tim Marshall, unsplash.com

“Iga mees on vahel saar.”
“Ükski mees pole saar – selline on see ütlus, sa idioot!”

Telesari “Durrelid”

Väga paljud inimesed otsustavad loobuda palgatööst ja proovida kätt äris, sest neil saab kõrini rumalast ülemusest, laiskadest kolleegidest; lühidalt, inimestest, kellega nad on sunnitud koos ühte või teist projekti ellu viima. Ka mina olen kõndinud töökohtadelt minema, sest tiim, kellega mind oli ühte punti pandud, ei võimaldanud saavutada mul eesmärke ei isikliku arengu ega palganumbri osas. Kuid… inimesed ei kao Sinu elust mitte kuhugi, kui saad ettevõtjaks. Hoopis vastupidi – Sa pead suhtlema veel suurema hulga “jobudega” kui varem. Ja õppima vahel koostööd tegema inimestega, kellele Sa varasemas elus ehk isegi tere poleks söandanud või soovinud öelda. Lisaks taipad Sa ilmselt peagi, et mitte ühtegi suurt eesmärki pole võimalik saavutada ILMA SUUREPÄRASE TIIMITA. Isegi, kui oled uus Bill Gates. Või täpsemalt – eriti, kui oled uus Bill Gates.

Siinkohal vaatame lähemalt 5 lihtsat, ent olulist sammu, kuidas leida ja hoida häid inimesi ning ehitada “üle prahi” meeskonnatööd. Või naiskonnatööd – kuidas soovite.

Väärtused. Pole olemas universaalset eetikat, ehkki tänaseks oleme lääne ühiskonnas jõudnud kokkuleppele üleüldise inimlikkuse osas. Kuid tiimitöös võib edu tuua ka näiteks mitmenaise/mehepidamine või mõned muud praktikad, mida amoraalseks peetakse. Seda juhul, kui kõik tiimi liikmed jagavad just neid samu väärtusi. Öeldakse küll, et ebaeetilised grupid ei ole kuigi jätkusuutlikud, kuid lühiajaliselt võivad ka tavamõistes kuritegelikud rühmitused vägagi edukaiks osutuda. Miks? Sest tiimiliikmeil on ühine väärtusruum, nad tegutsevad ühiselt kokkulepitud meetodite raames ja mis peamine – mitte ükski neist inimestest ei tööta iseendale vastu. Ehk et selleks, et ehitada suurepärast tiimi, tee endale selgeks, milline on Sinu isiklik väärtusruum. Seejärel hinda, kas see on kooskõlas väärtustega selles kultuuriruumis, kus soovid oma äri ajada ja tiimi ehitada – näiteks kas Su arusaam eetikast kattub äriseadustikus kirja pandud normidega. Ning kolmandaks asu otsima inimesi, kes jagavad Sinuga samu väärtusi.

NB! Poliitilised või usulised vaated ei tähenda veel, et kõik kristlased või moslemid on automaatselt ühes väärtusruumis, või kõik teatud partei liikmed on ebaeetilised jätised. Lähtu sisemistest väärtustest, mitte kaugelepaistvatest välistest siltidest, kui oled tiimi ehitamas.

Muide, väärtustele jälile jõudmiseks on psühholoogid loonud rea põnevaid ülesandeid, mida saab inimestelt näiteks töövestlustel küsida. Stiilis “kas sa laseksid Hitleri maha ja miks?” küsimus annab väga põhjaliku pildi intervjueeritava tegelikust väärtusruumist.

Harjumus konflikte lahendada. Konfliktid on absoluutselt i g a inimsuhte proovikivi – need kas lõhuvad suhte või muudavad selle palju tugevamaks, olgu tegemist abieluga, pinginaabriks olemisega või äriga. Tagasiside, emotsionaalsed solvumised, võrdsus ja selle puudumise kompenseerimine – see on lühike nimekiri konfliktidest, mis on igasse inimestevahelisse suhtesse sisse kirjutatud. Lisaks võib tekkida arusaamatusi ja möödarääkimisi. Pea meeles, et ainus võimalus ennetada ja vältida konflikte täielikult, on kolida ihuüksi asustamata saarele elama. Aga ka sel juhul tuleks Sul rinda pista loodusjõududega, mõne loomakesega ja mis peamine – iseendaga.

Tiimi ehitades tasub silmas pidada, et inimeste harjumused konflikte lahendada on väga erinevad. On neid, kes jäävad füüsiliselt haigeks, kui kuulevad kõva häält või mis veel hullem – nende peale karjutakse, ja on neid, kes ei tunne end piisavalt elusana kui draamavolüüm maha keeratakse. Pole ainuõiget viisi tülitsemiseks, kuid on meeldivaid viise arusaamatusi lahendada. Ja Sinu ülesanne on üles leida just need inimesed, kellega koos “padjasõda” pidada. Või istuda vaikselt ja unustada erimeelsused hoobilt.

Ambitsioon. Suuri asju pole võimalik korda saata ilma suure soovita. Ambitsioon või selle puudumine on järjekordne indikaator, kuidas valida sobivaid inimesi oma tiimi. Esmalt, tee selgeks, kas soovid joosta 100 m tõkkeid või ühe täismaratoni ning seejärel asu märkama ja kampa kutsuma neid, kes jagavad Sinu unistust.

V ä ä r t u s t a m i n e. Inimesed vajavad tunnustust ja tagasisidet nagu õhku. Pole olemas rumalamat viisi häid inimesi kaotada kui nende liiga vähene väärtustamine. Pea meeles, et andekad inimesed on ka emotsionaalselt tundlikumad ja vajavad suurepärase saavutuse tegemiseks palju rohkem tuge kui keskpärased või nõrgemad tegijad. Ega asjata poleks üks kiiremini arenevaid valdkondi personalitöös just talendijuhtimine. Sa vajad andekaid inimesi täpselt samamoodi nagu nemad vajavad tunnet, et neist on kasu ja nende panust märgatakse ning väärtustatakse.

Inimeste väärtustamine algab peale emotsionaalsest kohalolekust ja tähelepanemisest. Alles siis lisandub sellele palk ja teised materiaalsed hüved. Kuid pikka aega ainult “õhu ja armastusega” ühtegi talenti kinni hoida pole võimalik – ka see on tõsti.

Distsipliin. Kord peab majas olema! See on siililegi selge. Pole võimalik teha mitte ühtegi tööd ega saavutada tulemusi, kui puudub distsipliin. Samas pööratakse eelmainitud neljale sammule eestikeelses kultuuriruumis tänamatult vähe tähelepanu, mistõttu jätsin kõige olulisema kõige viimaseks. Sa pead alustama treeninguga ja suutma seda järjepidevalt teha, kui soovid maratoni joosta või püstitada kiirjooksus rekordi. Eks? Täpselt samamoodi on distsipliin oluline tööd tehes. Tiimina tegutsedes tuleb lisaks pidevale töötegemisele pidada kinni lubatustest, anda teada tõrgetest ja takistustest, arvestada teiste tiimiliikmetega. Ehk et suhtlemine ja kommunikatsioon on osa tiimitöö distsipliinist. Julgeksin öelda, et üks kandvamaid.

Millised nendest 5 sammust on Sinu tiimis hästi tööle läinud? Missuguste sammude juures Sa abi vajad?


Soovid värskeid blogipostitusi otse oma e-postkasti?

Print Friendly, PDF & Email
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments