Kirjalik kommunikatsioon ja persoonibränd

Tänapäevases infotulvas kaob sõnum sageli sõnadevahu taha või haihtub öhe. Edukad on need, kes teavad, kuidas sõnu(mit) enda kasuks tööle panna ja silma paista!

“Kui Sa ei hinga läbi kirjasõna, kui Sa ei nuta läbi kirjasõna, kui Sa ei laula läbi kirjasõna, siis ära kirjuta, sest meie kultuuril pole seda tarvis.” Anaïs Nin

Pakun 12 kohtumisega KOOLITUSPROGRAMMI (á 3 tundi, grupi suurus 10 – 12 inimest) teemal

KIRJALIK KOMMUNIKATSIOON JA PERSOONIBRÄND

1. Kirjaliku ja suulise kommunikatsiooni erinevused, kirjasõna ajalugu, olemus; ohud ja võimalused. Enesetutvustus nii suuliselt kui kirjalikult. Blogitekst.

2. Sõnum. Kuidas koostada head sõnumit? Millised on võimalused kaasajal silmapaistmiseks? Missugust tähelepanu ma soovin? Sõnumite liigid. Auditoorium. Sõnumi vastuvõtmine ja tagasipeegeldamine.

3. Sotsiaalmeedia ja peavoolumeedia. Sotsiaalmeedia olemus, ohud ja võimalused. Sotsiaalmeedia kanalid. Kodanikuajakirjandus.

4. Koduleht. Kodulehe ülesehitus, tekstid. Meililist ja turunduskommunikatsioon. E-kirjaturundus.

5. Vaba ajakirjandus ja meediasuhted. Kuidas ajakirjanikega suhelda? Mis on kallutamata infoedastus ja erapooletus? Kuidas esindada ennast meedias soliidselt, kui käimas on skandaal? Avalik huvi ja avalik info – millal ja kuidas avalikustada? Konfliktijuhtimine meedias. Arvamusartikli kirjutamine.

6. Grammatika ja hea stiil.

7. Persoonibränd – mis see on ja miks see kasulik on? Kuidas ennast kirjasõna kaudu müüa? Gurundus ja sellega kaasnevad ohud.

8. Inglisekeelne ärisuhtlus ja kirjade koostamine.

9. Suurimad vead kirjutamisel – hämamine, laialivalgumine, fookuse kaotamine, ebatäpsus jne. Argumenteerimine. Struktuuri loomine ja fookuse hoidmine. Definitsioon. Viitamine.

10. Loovkirjutamine. Erinevad tekstiliigid ja žanrid.

Mõnus on jaotada kohtumised 4 – 6 kuu peale. Lisanduvad kodutööd; kõik koolituse käigus loodud tekstid kantakse grupis ette või arutatakse läbi ja tagasisidestatakse.

Soovid koolitust tellida?

KÜSI PAKKUMIST!

Koolitusel osalenud räägivad

Eva on särav ja nutikas. Tänu temale sain tagasi julguse kirjutada ja nautida kirjutamist. Terapeuditöös on kirjutamisel oluline roll ja seetõttu on see alati mulle hingelähedane olnud. Eva oskus ja võime kirjutamisest, isegi grammatikast, lihtsalt ja inspireerivalt rääkida on imetlusväärne!

Maria, 35a

Koolitus andis häid juhiseid meediaga suhtlemiseks nii kirjas kui ka kõnes. Väärtuslik info oli ka see, mida ju kuidas kirjutada, et sõnum lugejani jõuaks – teksti pikkus, emotsionaalsus ja sisu ülesehitus. Eva oli hea julgustaja ja toetaja, mis algajale võib osutuda väärtuslikumaks kui miski muu.

Ave, 47a

Miks ma soovitan seda koolitust?
Eelkõige muidugi Eva isiku pärast. Ta on väga avara maailmapildi ja suurte teadmistega ning oskab seda kõike avatult ja konkreetselt edasi enda. Koolituskava on väga mitmekülgne ning praktiline. Teooria ja praktika on omavahel tasakaalus. Meeldib väga ka koolitaja oskus personaalselt igale õppurile läheneda ning välja tuua tema tugevad küljed ning isikupära. Eva mõjub inspireerivalt ning teeb koolitust kire ja armastusega!

Piret, 45a

Soovid koolitust tellida?

KÜSI PAKKUMIST!

Print Friendly, PDF & Email