Kirjalik kommunikatsioon ja persoonibränd

Tänapäevases infotulvas kaob sõnum sageli sõnadevahu taha või haihtub öhe. Edukad on need, kes teavad, kuidas sõnu(mit) enda kasuks tööle panna ja silma paista!

“Kui Sa ei hinga läbi kirjasõna, kui Sa ei nuta läbi kirjasõna, kui Sa ei laula läbi kirjasõna, siis ära kirjuta, sest meie kultuuril pole seda tarvis.” Anaïs Nin

Pakun 12 kohtumisega KOOLITUSPROGRAMMI (á 3 tundi, grupi suurus 10 – 12 inimest) teemal

KIRJALIK KOMMUNIKATSIOON JA PERSOONIBRÄND

1. Kirjaliku ja suulise kommunikatsiooni erinevused, kirjasõna ajalugu, olemus; ohud ja võimalused. Enesetutvustus nii suuliselt kui kirjalikult. Blogitekst.

2. Sõnum. Kuidas koostada head sõnumit? Millised on võimalused kaasajal silmapaistmiseks? Missugust tähelepanu ma soovin? Sõnumite liigid. Auditoorium. Sõnumi vastuvõtmine ja tagasipeegeldamine.

3. Sotsiaalmeedia ja peavoolumeedia. Sotsiaalmeedia olemus, ohud ja võimalused. Sotsiaalmeedia kanalid. Kodanikuajakirjandus.

4. Koduleht. Kodulehe ülesehitus, tekstid. Meililist ja turunduskommunikatsioon. E-kirjaturundus.

5. Vaba ajakirjandus ja meediasuhted. Kuidas ajakirjanikega suhelda? Mis on kallutamata infoedastus ja erapooletus? Kuidas esindada ennast meedias soliidselt, kui käimas on skandaal? Avalik huvi ja avalik info – millal ja kuidas avalikustada? Konfliktijuhtimine meedias. Arvamusartikli kirjutamine.

6. Grammatika ja hea stiil.

7. Persoonibränd – mis see on ja miks see kasulik on? Kuidas ennast kirjasõna kaudu müüa? Gurundus ja sellega kaasnevad ohud.

8. Inglisekeelne ärisuhtlus ja kirjade koostamine.

9. Suurimad vead kirjutamisel – hämamine, laialivalgumine, fookuse kaotamine, ebatäpsus jne. Argumenteerimine. Struktuuri loomine ja fookuse hoidmine. Definitsioon. Viitamine.

10. Loovkirjutamine. Erinevad tekstiliigid ja žanrid.

Mõnus on jaotada kohtumised 4 – 6 kuu peale. Lisanduvad kodutööd; kõik koolituse käigus loodud tekstid kantakse grupis ette või arutatakse läbi ja tagasisidestatakse.

Soovid koolitust tellida?

KÜSI PAKKUMIST!

Print Friendly, PDF & Email
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share